Központi porszívó – Csináld Magad 3.rész

Elérkeztünk a központi porszívó tervezésének harmadik és egyben utolsó részéhez

17. Telepítési segédlet

Telepítés lépései:

 • Helyszín bejárása, egyeztetése a tervekkel
 • Ha szükséges tervek módosítása
 • Csőrendszer és falicsatlakozók helyének kivésése, kialakítása (kifúvás is)
 • Csőrendszer lefektetése falicsatlakozók telepítés, (szemétlapát is)
 • Elektromos vezérlés kivitelezése
 • Falicsatlakozók felszerelése
 • Nyomáspróba elvégzése, csőrendszer és vezérlés ellenőrzése
 • Csőrendszer lezárása végdugókkal és vakolás védőkkel
 • Megvalósulási terv elkészítése és felhasznált anyagok megszámolása
 • Csőrendszer védelmének biztosítása az átjáróknál, (deszkákkal megvédeni)
 • Takarítás és a rendszer átadása a megrendelőnek.
 • Első lépésben mindig járja végig az épületet és egyeztesse a megrendelővel, hogy a terv szerinti helyeken nem zavarja-e valamilyen okból a falicsatlakozó? Ha az épület át lett tervezve, vagy az igények megváltoztak, szükséges lehet új helyeket találnia a falicsatlakozók számára. Ilyenkor ellenőrizze, hogy az új csatlakozási pontoktól is el lehet-e érni az épület minden pontját, beleértve a mennyezetet és a lépcsőket is. Kérdezzük meg a gép és a szemétlapát adapter végleges helyét is, valamint, hogy a falicsatlakozókat milyen magasságba kívánják helyezni! Jelölje a falon és a betonon a cső és a csatlakozók végleges helyeit!
 • Járja végig a tervezett cső nyomvonalát és ellenőrizze, hogy van-e valami, ami megakadályozza a cső elvezetését azon a helyen! Ha szükséges, keressen új nyomvonalat a csőrendszernek! Az újratervezéskor vegye figyelembe a tervezéskor leírt szempontok mindegyikét.
 • Miután elkészült a végleges terv, elkezdődhet a telepítés. Először tegyen szabaddá minden helyet a csőrendszer számára! Készítse el az esetleges födémáttöréseket, vésse be a falicsatlakozók helyét és a hozzájuk vezető csőszakaszok helyét. A csatlakozóknál egy kb. 8 x 8 cm-es nút vágására van szükség a falban, mely a konnektorok tervezett magasságáig fut fel a csatlakozó helyéhez. Ha már le lett vakolva az épület, akkor tudja a végleges vakolatszintet, ami jó dolog, mert a csatlakozó szerelőlapjának teljesen el kell tűnnie a vakolat alatt. Így biztos lehet benne, hogy a szerelőlap nem fog kilógni a vakolat síkjából. Ha van vakolat a csatlakozó hely mellett, üsse azt le egy 10 x 15 cm-es felületen a falról. Erre azért van szükség, mert majd ide fogja rögzíteni a csatlakozó szerelőlapjának erre a célra kialakított rögzítő füleit. Takarítsa el az összes sittet!
 • Ha a csőrendszer helye teljesen felszabadult, akkor elkezdheti telepíteni azt. A géptől kiindulva a terv szerint haladjon a falicsatlakozók felé. A fittingeket soha ne kenje be ragasztóval, mert ha ezt tenné, a csőhöz csatlakoztatáskor az betolná a ragasztót a rendszeren belülre. Mindig a csőre, vagy a KB-s idom külső csatlakozású tokos felére kenje a ragasztót, így az kívülről tömíti a rendszert. A csőrendszert minden fitting csatlakozásnál – beleértve a csatlakozók szerelőlapját is – kötelező ragasztani. A csövet vagy a speciális csővágó szerszámmal vágja, vagy ha ilyen nem áll rendelkezésére, akkor ezt fűrészlappal is megteheti, de ebben az esetben gondoskodjon a cső sorja mentesítéséről! Ha fűrészlappal vág, ügyeljen rá, hogy pontosan merőlegesen vágja át a csövet!A ragasztás a következőképpen történjen:
 • Vágja méretre a csövet!
 • Ha fűrészlappal vágott, távolítsa el a sorját a cső mindkét végéről!
 • Tisztítsa le a ragasztás helyét mindkét idomon előkezelő-tisztító folyadékkal!
 • Kenje be a csövet vagy az idom külső tokos felét kb. 1 mm vastag csíkban PVC ragasztóval!
 • Erősen tolja össze a csövet az idommal, hogy az teljesen becsússzon az idom tokos felébe!
 • Pár másodpercig tudja forgatni, állítani az idomot a csövön, hogy pontosan a helyére kerüljön!
 • Vigyázat! A ragasztó 5-20 mp alatt megköt, ez után már nem bontható szét!
 • A csövet olyan helyeken, ahol az nem fal mellett halad, tehát elmozdulás ellen nincs védve, egy-egy helyen rögzíteni kell csőrögzítő bilinccsel az aljzatbetonhoz.
 • központi porszivo falicsatlakozo szerelése.jpgAmikor eljutott az első falicsatlakozóhoz, akkor szerelje össze a felfelé vezető csőszakaszt a fittingekkel (PF216, PF245, PF207, PF212, PF139) és próbálja be a helyére, de még sehol ne ragassza össze a csövet és az idomokat. Vágja, méretezze a csövet, forgassa az idomokat, ameddig az feszülés nélkül bepasszol a helyére úgy, hogy a szerelőlapot közvetlenül a téglához tudja rögzíteni dübellel és csavarral. A csövön végigfutó egyenes festékcsík és az idomok tokos felén 45°-onként található jelölés segít benne, hogy ragasztás után is ugyanezt a formát tudja beállítani, mint azelőtt volt. Ragasztás után még ne rögzítse a szerelőlapot a falhoz, mert az elektromos gégecsövet és kábelt még be kell mögé fűzni.
 • A szemétlapát adapter tervezett helyénél forduljon ki egy nagy ívű 90°-os idommal a beton szintjéből felfelé és rakjon bele egy 20-30 cm hosszú csődarabot is, majd dugózza azt le. Egy csőrögzítő bilincscsel rögzítse le a csövet a szemétlapát adapter helyénél a betonhoz!
 • Vésse ki a kifúvó ág csövének helyét a fentiek szerint, majd telepítse a csővezetékét. Hagyja, hogy a kifúvó cső kívül-belül kilógjon a falból egy 15-20 cm-re. Csőzáró dugóval zárja le a kifúvó ág két oldalát!
 • Ha a csőrendszer elkészült, kezdheti az elektromos vezérlés kivitelezését. Először a kábelt húzza ki a csőrendszer mentén a gép helyétől a hozzá legközelebbi csatlakozóhoz. A csőhöz igazítás után húzzon még egy métert a csatlakozónál és 3 métert a gépnél, majd vágja azt méretre! A 16 mm-es gégecsőből is vágjon egy ennél 1 m-rel kisebb darabot, majd behúzószalaggal húzza be a kábelt a gégecsőbe! Fektesse ezt a cső mellé és vezetékrögzítővel fogassa fel a csőhöz! Csatlakozóról csatlakozóra haladva hurkolva vezesse a vezetékeket és a gégecsövet a csőszakaszok mellett, tehát minden csatlakozó mögött két vezeték és gégecső legyen, kivéve az utolsónál, mert ott egy marad. A szemétlapátnál legalább 2 m vezetéket hagyjon kilógni, mert az mozgatható lesz a bútor lábazatával. Rögzítse a falicsatlakozók szerelőlapjainak füleit dübellel és csavarral a téglához úgy, hogy a gégecső mögötte legyen és ne mozdulhasson el a csatlakozó.
 • A falicsatlakozók mögött a vezetékek kötéseinél vágja le a kilógó kábeleket kb. 15 cm hosszúra, majd szedje le a szigetelést és kösse rájuk a villás sarukat! Egy saruba két azonos színű vezetéket kössön!
 • A sarukat kösse be a falicsatlakozókba, majd dugja azokat a szerelőlapjukba. Kösse be a nyomáspróba gépet elektromosan is. Egy gégecsővel a legtávolabbi csatlakozónál nézze meg a légáramlást, hogy elégséges-e. ha nem, akkor nem zárt a csőrendszer. Járja azt végig és keresse meg a hiba helyét és javítsa ki azt! Vákuummérővel mérje meg a szívóhatást és jegyezze fel az értéket a jegyzőkönyvbe! Erre az esetleges későbbi reklamáció miatt van szükség. Járja végig a csatlakozókat és ellenőrizze, hogy mindenhol működik-e az elektromos vezérlés, valamint kielégítő-e a szívóhatás!
 • Ha mindent rendben talált, szerelje le a falicsatlakozókat, majd rakja a helyére a vakolásvédő betéteket.
 • Tekerje fel a lógó kábeleket, szerelje le a próbagépet, zárja le a csőrendszer beszívó ágát csőzáró dugóval! Takarítsa el a hulladékokat! A rendszer elkészült.
 • Készítsen egy megvalósulási tervet, majd számolja meg a felhasznált anyagok mennyiségét!
 • Ha a padlófűtés szerelése vagy a betonozás nem kezdődik el hamarosan, a csövet forgalmasabb helyeken érdemes megvédeni az esetleges sérülésektől. Ehhez fából készítsünk egy burkolatot a cső köré!

18. Beüzemelési segédlet

Miután az épület teljes burkolása, festése és tapétázása elkészült, eljött az ideje a gépészeti szerelvényezésnek, amely a porszívó rendszer beüzemelés lépését is magába foglalja.

 • Első lépésben a következőképpen szerelje fel a központi porszívó egységet a csomagjában található rögzítő lapka segítségével! A gépet a leendő helyénél emelje a falhoz olyan magasra, hogy a portartály kényelmesen elérhető legyen. Jelölje a falon a rögzítő lapka magasságát ezen a ponton, majd vegye azt le a gépről és szorítsa a falon a jelöléshez. A lapka lyukain keresztül jelölje meg a furatok helyét a falon legalább 4 ponton. 8 mm-es fúróval fúrja ki a lyukak helyét, majd 8-as dübelekkel és csavarokkal fogassa fel a rögzítő lapkát erre a pontra. Akassza fel a gépet a rögzítő lapra.
 • Kösse be a csőrendszer kifúvó és beszívó ágát a gép kifúvó és beszívó ágába! Az elektromos vezérlés csúszó sarujait csatlakoztassa a gép sarucsatlakozóihoz!
 • Minden csatlakozó helynél távolítsa el a vakolásvédőt a szerelőlapokról, de ügyeljen, hogy ne sértse meg a festést vagy a tapétát. Legbiztonságosabb, ha a vakolásvédő körül szikével körbevágja a tapétát, majd lekaparja az elé került vakolatot, kicsavarozza a rögzítő csavarokat. Ez után biztonságosan, rongálás nélkül tudja kiemelni a vakolásvédőt a helyéről.
 • A vezetékekre kötött villás saruk segítségével elektromosan csatlakoztassa a falicsatlakozókat a rendszerhez! Jól húzza meg a rögzítő csavart, nehogy a saru kicsússzon a helyéről!
 • Próbálja a falicsatlakozót betolni a helyére, a szerelőlap gumigyűrűjébe! Ha érzi, hogy jól fogja a gumigyűrű a csatlakozót, állítsa be a pontos függőleges helyzetét, majd két csavarral fogassa fel azt. Felülre rakja a hosszú rögzítő csavart, alulra pedig a rövidet, így elkerülheti, hogy a hosszú csavar esetlegesen átfúrja a csatlakozó mögött található csövet. Ellenőrizze, hogy a falicsatlakozó minden oldalára felfekszik-e a falra, nem mozog-e, illetve függőlegesen áll-e. Ha a szerelőlap túl mélyen van a falban és a csatlakozó nem éri el a gumigyűrűt, egy méretre vágott aljzatkiemelővel (PF025) meghosszabbíthatja a falicsatlakozót. Ezt az idomot ragassza a fali csatlakozó hátsó csövére, majd ismételje meg ezt a pontot. A fentiek szerint szerelje fel az összes csatlakozót!
 • Szerelje be a szemétlapát adaptert a következők szerint: A szemétlapát helyénél a padlóból kiálló csőcsonkot vágja le fűrészlappal VP-150 esetén 4 cm magasságban, VS-150 esetén 2 cm magasságban!Ügyeljen a vízszintes vágásra és a cső utólagos sorja mentesítésére. Ragasszon egy 90°-os kis ívű könyököt (PF 212) a cső végére úgy, hogy az a szemétlapát helye felé mutasson! Vágja ki a bútor lábazatát a szemétlapát helyénél vízszintes vonalban VP-150 esetén 170 x 45 mm nagyságban, VS-150 170 x 62 mm nagyságban. VP-150 esetén helyezze a másik kis ívű könyököt a szemétlapát csatlakozójára, VS-150 esetén egy BB-s karmantyút helyezzen a szemétlapátra. A két kis rögzítő csavar segítségével fogassa a szemétlapátot a bútor lábazatának kivágott helyére. Mérje meg, hogy mekkora a távolság a szemétlapát helyénél a lábazat külső síkja és a betonból kiálló csonkon lévő könyök közelebbi széle között! VP-150 esetén vágjon le egy, a mért értéknél 8 cm-rel kisebb csődarabot. VS-150 esetén vágjon le egy, a mért értéknél 5 cm-rel kisebb csődarabot. Kösse be a szemétlapát kábelét elektromosan a villás saruk használatával! A levágott csövet ragasztózza és tolja be akadásig a földből kiálló csonkon lévő 90o-os kis ívű könyökbe, majd irányítsa azt pontosan a szemétlapát csatlakozójának helye felé! Állítsa be a cső magasságát, hogy annak vége pontosan olyan magasan legyen, mint a szemétlapáton lévő könyök vagy karmantyú. Ha szükséges, támassza ki a csövet ezen a ponton. Itt soha ne ragasztózza a csövet, mert akkor nem lehetne többé levenni a bútor lábazatát. Óvatosan tolja fel a lábazatot először a szemétlapát helyénél a belógó csőre. Ha sikerült eltalálnia a csövet és az összecsúszott a szemétlapáttal, rögzítse a bútor lábazatát! A szemétlapátot 2”-os gégecsővel is beköthetjük. Ebből 1 méter szükséges szemétlapátonként vagy megvásárolható bekötőcső szettként is, H152 cikkszámon.
 • Szerelje fel az épületen kívül a kifúvás helyére a kifúvó fedelet (PF2224) úgy, hogy a csövet pontosan a fal síkjában levágja egy fűrészlappal, lesorjázza, majd a cső külső pereménél kb. 2 cm mélyen és a 2 mm vastagságban egy szikével kikaparja a vakolatot. Erre azért van szükség, mert a kifúvó fedél a kifúvó cső külső felére fog csatlakozni. Tolja a fedelet a csőre úgy, hogy az pontosan felfeküdjön a fal síkjára! Ha még nem fekszik fel, alakítsa a vakolatot addig, amíg tökéletes nem lesz! A falon jelölje be a fedélen található lyukakon keresztül a leendő furatok helyét! Vegye le a fedelet, fúrja ki a lyukakat 6 mm- es fúróval, majd helyezzen bele dübeleket és csavarokkal rögzítse a fedelet a helyére.
 • Csatlakoztassa a központi porszívó gépet az elektromos hálózathoz.
 • Járja végig a csatlakozókat a gégecsővel és próbálja ki mindegyiken az elektromos vezérlés működőképességét, valamint a szívásteljesítmény elégségességét!

19. A központi egységek választéka

A központi egység kiválasztásakor a legtávolabbi csatlakozóhoz vezető csőszakaszt kell figyelembe venni, hogy a tisztítás mindenhol megfelelő legyen.

Az alábbi szabályokat tartsuk szem előtt:

1. Minden 45°-os könyök 1,5 méter csőnek felel meg.
2. Minden 90°-os könyök 3 méter csőnek felel meg.
3. A csőhosszhoz a kifúvó cső hosszát is hozzá kell adni.
4. A kifúvó cső hossza nem lehet 6 m-nél nagyobb, -ha mégis, akkor a fojtás csökkentésére nagyobb csőátmérőt kell használni.

kozponti porszivo géptípusok

kozponti porszivo gepek

Az axiális motoroknak nincs külső hűtőventillátoruk. A motoron keresztül megy a porszívó csőrendszeren keresztül beszívott levegő, amely hűti azt.

A radiális motornak külön hűtőventillátora van, mely független a porszívó csőrendszer levegőjétől. A motor tengelyére kapcsolt légszivattyú feladata a tisztításhoz szükséges vákuum előállítása.

20. Egyes hulladékféleségek felszívásához szükséges légsebesség

kozponti porszivo legsebesseg tablazat
21. A súrlódási veszteség nomogramja porszívóknál

központi porszivo csovek surlodasi veszetség.jpg

 

És ezzel végére is értünk a központi porszívó tervezésénél és telepítésének folyamatában.
Nem győzzük elégszer felhívni a figyelmet, hogy csak akkor kezdjen neki ha minden feltétel adott a tervezéshez és beépítéshez. FONTOS, hogy már a kezdetektől a tervezés első lépéseitől szakszerűen járjunk el, mert néhány apró hiba vagy lépés kihagyása később sok gondot és nem éppen pénztárcakímélő szervizelést vonhat maga után.

Felhívjuk figyelmét, hogy a garanciák nagy rész csak szakember beépítésének igénybevételével érvényesíthető.

Ha Ön mégis úgy dönt, kérheti még, hogy építse ki a porszívórendszert a Splendid Design Kft szakembere. Mi már több, mint tíz éves tapasztalattal rendelkezünk és évente átlagosan több mint száz rendszert építünk ki. Rugalmasan, gyors határidővel dolgozunk, mindig van nálunk elegendő csőhálózat anyag, nekem nem kell az anyag beszerzéssel külön foglalkozni, úgy is van bőven mit csinálni az építkezésen. Ami a legfontosabb, hogy le is próbáljuk Önnel együtt a kiépített központi porszívó rendszert, saját szememmel láthatja, hogy minden rendben van, nem szív a rendszer sehol sem fals levegőt és még a gyenge áramú részt is ki tudjuk próbálni a fali csatlakozóktól. Így már nyugodtan alhat, mert a központi porszívóval nem lesz semmi gond, hiszen a Splendid Design Kft a csőhálózat kiépítésére ÖRÖK GARANCIÁT VÁLLAL!

Ha a tervezés, kivitelezés folyamatában bárhol elakad, segítségre lenne szüksége hívjon minket munkaidőben és segítünk. Kapcsolat>>

Jó munkát!

Powered by WordPress | Designed by: splendiddesign.hu
Köszönjük a WordPress használatát | WordPress használati útmutatók: WordPress kezdőknek